Uvjeti korištenja - opći uvjeti poslovanja


OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU:

Naziv: SMART & SIMPLY d.o.o.

Sjedište: Krešimira Purića 17, 10430 Samobor

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Poslovna banka i broj žiro-računa: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb – IBAN: HR2024840081135130267,

OIB: 90872953085

Članovi društva: Marija Bošković Belanić

Osoba ovlaštena za zastupanje: Marija Bošković Belanić, direktorica

Kontakt: + 385 1 5578 377

Adresa elektroničke pošte: info@smartsimply.hr / info@klasekpirotehnika.hr

 

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Smart&Simply d.o.o. Krešimira Purića 17, 10430 Samobor, (dalje u tekstu: Smart&Simply d.o.o.) u svojstvu Prodavatelja. 

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na: cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.klasekpirotehnika.hr , isto kao i svaki kupac i posjetitelj ove web stranice koji se koristi sadržajem i uslugama internet stranice bez prethodne registracije (kao neregistrirani korisnik). 

Pregledom ove internet stranice u svrhu dobivanja informacija o određenom proizvodu smatra se da su korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti  razumiju i prihvaćaju. Ukoliko niste suglasni sa navedenim Uvjetima molimo vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.klasekpirotehnika.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu, a ovi Uvjeti sastavni su dio ugovora o kupoprodaji. Ugovor je sklopljen kada kupac prihvati ponudu prodavatelja, te sve navedeno na internet stranicama prodavatelja predstavlja poziv na sastavljanje ponude. Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka. Sadržaj web stranice www.klasekpirotehnika.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Putem internet stranice (www.klasekpirotehnika.hr) nije moguće izvršiti kupnju i plaćanje roba, ista predstavlja platformu za narudžbe. Svaki korisnik (pravna ili fizička osoba) kako bi pristupio postupku narudžbe obvezan je izvršiti prijavu i postupak registracije unošenjem svih traženih podataka. Prodavatelj nakon zaprimanja prijave za registraciju provjerava dostavljene podatke te utvrđuje ispunjavate li uvjete sukladno kojima se pojedini proizvodi mogu kupiti, a koji su propisani Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Ukoliko zadovoljavate uvjete odobrava vam se registracija i možete pristupiti sljedećem koraku u kreiranju narudžbe. Korisnik snosi odgovornost za svaku eventualno nastalu štetu Prodavatelju u slučaju da pruži neistinite podatke prilikom postupka registracije.

Internet stranicu koristite na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik. Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu proizašlu iz korištenja ove stranice niti je odgovoran za radnje trećih osoba.

 

 

Prijavi se na naš NEWSLETTER